Denktanks

WijBurgers +++ We~Key ++
Leiderschapsontwikkeling ++ Dichterbij – Moderne Technieken +
Betalen is Bepalen + Ind. Maatschappelijk Gevoel Creëren +++
Postbus151.nl ++ Xtem.nl +++
Burgercomité KustVeiligheid +++  +++ zeer actief | ++ actief | + niet actief (zover wij weten)

Historie

Op 29 mei 2013 heeft WijThorbecke zijn eerste denktankbijeenkomst gehad in PAXX Ede. Onze werkvorm was de Appreciative Inquiry. Deze methode houdt ontdekken, dromen en ontwerpen op een positieve manier in. We blijven niet aan de zijlijn klagen, maar denken actief na over wat er beter kan. Onder begeleiding van mee-maker Cees Hoogendijk hebben 62 enthousiaste denkers een eerste aanzet gegeven aan hoe we Nederland beter kunnen maken. Onderstaand zie je de mindmap met losse ideeën die op die dag naar voren zijn gekomen.

Mindmap

klik me voor groooot

Deze creatieve bijeenkomst leidde tot de formatie van diverse groepen, die op dit moment bezig zijn hun ideeën om te zetten in actievoorstellen. Op deze manier wordt duidelijk op welke manier zij hun plannen willen invullen en concretiseren. Bovendien zijn deze groepen op zoek naar werkvormen om hun kennis en kunde zo efficiënt mogelijk te delen. Het doel van WijThorbecke is deze denktanks te faciliteren; wij helpen ze waar nodig om vruchtbare ideeën te ontwikkelen. De actievoorstellen en uitgewerkte ideeën worden ook op de website geplaatst, zodra ze beschikbaar zijn.

Staat jouw oplossing niet in de mindmap maar wil je wél graag bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuw politiek-bestuurlijk systeem? Nieuwe ideeën en denktanks zijn en blijven uiteraard welkom. Van ons mag je dezelfde ondersteuning verwachten als die we de reeds bestaande denktanks bieden. Bovendien heb je op de WijThorbecke-website een podium: vertel Nederland wat jouw idee is, waar nog over gedacht moet worden en wat jouw gedroomde toegevoegde waarde is. Laten we samen het heft in eigen hand nemen en actief bijdragen aan een beter Nederland!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.wijthorbecke.nl/denktanks/