↑ Terug naar Denktanks

Individueel-maatschappelijk-gevoel-creëren

email button 60px

“Individueel~Maatschappelijk gevoel creëren” betekent verbinding vinden binnen je zelf. De essentie van deze meerwaarde wordt aangeduid met het voorvoegsel “IN”.

In het kader van WijThorbecke waarbinnen we een herziening van het “bestuurlijke apparaat” voorstaan, impliceert dit dat deze bestuurders cq leiders zichzelf kennen. Dat lijkt eenzijdig, dat is het juist niet. Alles wat “naar binnen” gaat ~ het woordje “IN” ~ impliceert dat dit vanuit de buitenwereld komt; de Maatschappij. Interactie met diezelfde maatschappij is dus de wederkerige noodzakelijkheid en het vinden van de sleutel tot je innerlijke.
Bastiani1Diverse onderzoeken vanuit de leden van deze groep tezamen met die van de groep We~KeY geven aan dat de belevingswereld steeds beperkter wordt; het wordt een steeds meer theoretische belevingswereld gebaseerd op “facts & figures”. Het echte ervaren, evalueren en erop reflecteren, gebeurt steeds minder of vaak nog even snel aan het eind van het proces. Het is de wereld van fragmentatie van de gedetailleerdheid waarbij uitlijning en een fatsoenlijke terugkoppeling vanuit het werkveld ~ dat garant zou moeten komen te staan voor integer beleid ~ onnodig en als niet-ter-zake-doende wordt afgedaan.

“Ken u zelf” en ken daarmee uw intelligentie-inhoud, -vorm en -stijl. Talent is dat wat latent is en tot valentie gebracht kan worden middels, of met behulp van, haar omgeving. Om het in een rekensommetje te plaatsen:

Ta-lent minus La-tent = Valent

Intelligentie is zoiets als het actualiseren en manifesteren van de kennis & kunde die het talent in zich draagt. Achter/Voorbij elke orde ~ te lezen als (emotionele) gedragingen ~ liggen nieuwe lagen, nieuwe orden in congruentie met diens authenticiteit.

Leren als de cirkel van 4 fasen te bezien betekent zo veel als een voltooiing van het geleerde per elke cyclus die doorlopen wordt of is. De intelligentie is verhoogd, oftewel je bewustzijn is een stapje verder in dit proces.

Pedagogisch bezien is het afleren van iets vrijwel onmogelijk. Als je dan iets wilt afleren bij een ander, kun je beter iets nieuws aanleren, waarbij je de associatie van het nieuwe met het oude achterwege laat. Oud-denken en -leven volgens oude structuren en patronen is in analogie met het beschrevene hierboven. Dat geldt zeker voor taal en taalgebruik. Zo zijn er mensen die woorden etymologisch benaderen, de oorspronkelijke waarde en betekenis van woorden en termen achterhalen. Woorden worden vaak populistisch gebruikt zonder enig idee wat de onderliggende waarde was, ook door bestuurders. Zo is een andere mogelijkheid nieuwe woorden met de essentiële waarden vanuit de huidige context te introduceren.

Een mogelijke dienstverlening binnen deze groep om dit te bereiken ~ namelijk “Bestuurlijke Vernieuwing” ~ is het genereren van een seminar of workshop. Een workshop of seminar gekoppeld aan het bereiken van dat wat de functietitel van deze groep beoogt, geeft allereerst een (introductie) herkenning & verkenning ~ pedagogisch het principe van I-E2-R of wel “Introducing-Exploring-Evaluating-Reflecting”. De andere 2 aspecten komen het best tot hun recht middels het principe van “doen & beleven”. Het is gericht op het bereiken van authenticiteit gebaseerd op zuivere integriteit en moraliteit. Laatst genoemde aspecten hangen nauw samen met (eigen-)belangen en overtuigingen. Iemand is zover wanneer die dat alles losgelaten heeft. Eenmaal in deze status is objectiviteit en subjectiviteit meetbaar bij anderen en daarmee mogelijk de bevrijding van genoemde aspecten te onderkennen bij de nieuwe leider(s) in spé.

Dit proces is synoniem aan de groepsfunctietitel van en is tevens het talent van deze groep.

Wil’fred Leonardo Bastiani

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.wijthorbecke.nl/denktanks/individueel-maatschappelijk-gevoel-creeren/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>