↑ Terug naar Denktanks

Leiderschapsontwikkeling

email button 60pxUpdate: zie het Vlugschrift van deze denktank


Binnen de denktank Leiderschapsontwikkeling vindt een brede oriëntatie plaats op het begrip leiderschap. Notities, individuele bijdragen en verslagen worden verzameld in een Dropbox-folder. Op de agenda staan o.a. de volgende voorstellen: a) het werven van meer meedenkers die het thema een warm hart toedragen en b) het aanbod om de andere WijThorbecke-denktanks op het gebied van leiderschap te ondersteunen. Het is even wachten op de volgende bijeenkomst.

Alice Pereboom

Alice Pereboom

Voor een indruk van de gang van zaken tot nu toe deelt Alice Pereboom haar ervaringen – 

Het overkwam me tijdens de kick-off bijeenkomst van WijThorbecke op 29 mei jl. in Ede. Na een interessante Appreciative Inquiry-sessie werden denktanks geformeerd rond onderwerpen die waren komen bovendrijven. Er zaten zeer creatieve ideeën bij (het ‘mag’-boek i.p.v. wetboek, een ‘rode knop’ voor burgers die overmacht onmogelijk maakt, een op waarden gebaseerde maatschappij…etc.). Dus waarom nou juist ik met het bordje ‘Leiderschapsontwikkeling’ in m’n handen eindigde, zo’n beladen term waar ik nooit affiniteit mee had gevoeld. Het was een onverwacht inzicht, in een splitsecond: het essentiële belang van leiderschap voor dat waar WijThorbecke voor staat.
Diezelfde middag zijn we het gesprek met z’n zessen gestart: wat hebben we voor ogen bij dit thema, hoe komen we tot een gemeenschappelijke aanpak. Het leidde niet meteen tot eenduidigheid, wel tot een volgende afspraak. In Utrecht volgde een interessante discussie tussen de 4 aanwezigen. Standpunten werden gepassioneerd uitgewisseld en we concludeerden dat nadere kennismaking en concretere richting bepaling nodig was. Daar gaan we binnenkort mee verder.

Sinds de opstart heeft een aantal denktankleden (tijdelijk) een plek langs de zijlijn verkozen. Ook dat is een vorm van persoonlijk leiderschap. Het is goed als iemand herkent wanneer de eigen inzet zin geeft en bijdraagt aan de voortgang. En wanneer niet. Ik denk dat iedere situatie en elke gelegenheid een bepaalde vorm van (persoonlijk) leiderschap nodig heeft. En ieder mens heeft van nature aanleg voor een vorm.

Snelle beslissers zijn hard nodig in tijden van echte crisis (wat iets anders is dan het mismanagement waar Nederland nu onder lijdt); visionaire verbinders doen goede zaken wanneer iedereen wat verdwaald maar wel van goede wil is; liefhebbers van complexiteit verzinnen nieuwe modellen en oplossingen; de verzamelaars van feiten zorgen voor structuur en dragen bij aan gerechtigheid in keuzes en beslissingen. En dan bestaan er natuurlijk ook nog allerlei mengvormen.
Mijn ervaring is dat je overtuigend overkomt als je leiding neemt of geeft vanuit je aanleg. Dan zien anderen je als een mens uit een stuk, als ‘helemaal jezelf’ en als een ‘natuurlijke autoriteit’.

Wat mij betreft is kennis van de eigen aanleg, zoals hierboven omschreven, een noodzakelijk onderdeel van ‘leiderschapsontwikkeling’ in het algemeen. Niet alleen voor de leider van dat moment en de ambitieuzen onder ons, maar voor iedereen. Zodat we weten wanneer de stap naar voren op z’n plaats is. Door de ander en door jezelf.

Arnhem, 21 oktober 2013
Alice Pereboom

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.wijthorbecke.nl/denktanks/leiderschapsontwikkeling/