Kladje en concept | hoe verder na 15 maart 2017

Het stof van de verkiezingen is inmiddels wel neergedaald, de informatieronde is gestart met de grootste partij samen met drie winnaars en wereldwijd zijn er alweer aardig wat waan van de dag-onderwerpen voorbijgetrokken. Waaronder, laten we het light houden, de papadag die eigenlijk pas zo mag heten als er ook mama- of anderepapadagen bestaan. Maar dat terzijde.

Voor landelijke politiek: een VVD die in de informatieronde zit met GroenLinks; twintig jaar geleden hadden ze je voor gek verklaard. Pragmatisme viert kennelijk hoogtij. Dat hebben we dan wel gemeen met het huidige Amerikaanse politieke discours.

De kiezer heeft gesproken, en dat was in elk geval niet voor een forse draai naar politieke en bestuurlijke hervorming. Van de partijen die dát in de aanloop tot 15 maart hoog in het vaandel hadden staan, heeft er welgeteld één de felbegeerde zetel(s) in de Tweede Kamer gehaald: Forum voor Democratie. Feli’s natuurlijk voor de Baudet, Hiddema en de hunnen, maar de overgrote meerderheid van Nederland zit niet op het leitmotiv van o.a. WijThorbecke te wachten. Het zij zo.

Hoewel ik niet verwacht dat Rutte III zal bestaan uit VVD/CDA/D66/GL (voorspelling – na lange, uitputtende gespreksrondes zal Klaver na de zomer naar buiten komen met het bericht dat hij niet voldoende GL-idealen terugziet in de onderhandelingsresultaten) kunnen we wel pragmatische punten opvoeren die recht doen aan de winnaars van 15 maart. In volgorde van Wijthorbecke’s webmasters idee van (voormalige) belangrijkheid. Eerst onderwerpen waar we volgens het electoraat geen rekening meer hoeven houden.

Het basisinkomen
Vier partijen, waarvan er drie een lijstverbinding waren aangegaan, de Vrijzinnige Partij en MensEnSpirit/Basisinkomenpartij/Vrede & Recht, propageerde het (onvoorwaardelijk) basisinkomen. Samen haalden zij 3.664 van de 10.563.456 uitgebrachte stemmen. Thema-exit dus.

Directe Democratie
Voor twee partijen stond directe democratie centraal: Geenpeil en StemNL, tezamen goed voor 5.472 stemmen. Idem.

Referenda
Dit is een moeilijker puntje. Twee winnaars van de verkiezingen vinden het referendum belangrijk: D66 en FvD. De liefde voor volksraadplegingen staat bij de liberale sociaal-democraten na 2016 op een (zeer) laag pitje. Maar het tweespan Baudet/Hiddema, dat zich ijvert tegen partijenkartels en vóór aantoonbare feiten die als het ware de rechterlijke toets moeten doorstaan voordat ze grond kunnen zijn voor beleid, vertegenwoordigt 187.162 stemmers. Om deze mensen én de oudere idealisten onder de Van Mierloianen recht te doen, biedt infomarteur Schippers de vier vrienden en hun secondanten de…

… Gekozen burgemeester
GroenLinks en het CDA zijn weliswaar niet te porren voor referenda, maar zijn in voor hen belangrijke gebieden de grootste partij waarmee dus de kans groot is dat na invoering veel burgervaders en -moeders van hun kunnen in grote steden en de provincie zijn te vinden. Doen dus! (De gekozen burgemeester, van types als Aboutaleb wil Rutte er wel meer, dus die veer wil de VVD wel laten.)

Klimaatverandering
Het klimaat verandert, daar zijn we het allemaal wel over eens. De meningen beginnen uiteen te lopen, óók onder de 97% aan wetenschappers die de bevindingen van het IPCC onderschrijft, of dat solomente door de mens komt en of de voorgestelde grootse inspanningen financieel gezien wel het gewenste effect sorteren (2C opwarming max tot einde 21ste eeuw). Vooral GroenLinks en VDD staan hier toch wel diametraal tegenover elkaar. Maar… onder de vlag van het pragmatisch idealisme zie ik hier twee grote uitwegen, om niet te zeggen ontluchtingsventielen:

Overheden, de bouwsector en CO2
174 landen hebben de Klimaatconferentie van Parijs in 2015 ondertekend. Groot thema was, en is, de C02-uitstoot. Voor de gebouwde omgeving bedraagt deze ruwweg eenzesde deel van de totale uitstoot in Noordwest-Europa. In de bouwsector is erg veel CO2-reductiewinst te behalen: meer opgenomen C02 in bouwmaterialen (‘biobased’) en minder C02-gebruik in beton (‘duurzaam beton’). Schrijver dezes is o.a. in de weer om projectontwikkelaars en bouwopdrachtgevers van (semi-)overheidsinstellingen bewust te maken van de voordelen van alternatief bouwmaterialengebruik, CO2-reductie voorop, maar ook gezondere gebouwen. Het is ronduit verbijsterend om te merken dat werkers aan de publieke zaak hier niet van weten en ook niet van willen weten. En dit terwijl de Parijs2015-doelstellingen regelrecht te herleiden zijn tot ‘de overheid’ als initiatiefnemer. Dus… bij het uitschrijven van een publieke aanbesteding: CO2-reductiewinst op 1!

Klimaatverandering leidt tot… innovatie
Ruim de helft van CO2-uitstoot in onze regio komt van ‘industrie & energie’. Er zijn heel veel methodieken om per sector en per bedrijf aanzienlijke CO2-reductiewinst te boeken maar met behoud van dezelfde productiviteit (bij gelijke vraag) en tegen vrijwel dezelfde productiekosten. Bedenk het en vrijwel voor elk type bedrijf en proces is wel iets slims bedacht. Veel daarvan stamt uit de periode van vóór de economische crisis, is daardoor niet geïmplementeerd en sindsdien uit het oog verloren. Deze kennis moet worden geïnventariseerd, opgepoetst, samengebracht, uitgegeven en begeleid. Dit lijkt mij een prima taak voor een semi-overheidsdienst, waarvan de ambtenaren als interimmer door het bedrijf worden betaald waar ze op dat moment voor werken en waarbij het bedrijf in kwestie eigenaar wordt en blijft van de innovatie die in zijn/haar bedrijf is doorgevoerd. Zo in vogelvlucht lijkt mij dit een prima constructie om tegemoet te komen aan zowel de GroenLinksidealen als aan VVD’s enthousiasme voor winstmaximalisatie op lange termijn.
Het moge duidelijk zijn dat de bovenstaande benaderingswijzen voor beide klimaatveranderingsthema’s ook opgaan voor overige milieuzaken.

Maatschappelijke dienstplicht
Dit CDA-dingetje lijkt mij van een afstand bekeken totaal geen breekpunt voor de overige drie informerende aspirant-regeringspartijen. Belangrijk is natuurlijk wel dat het onbenoembare in de campagne nu wel wordt benoemd: assimilatie* van de denkbeelden van etnische minderheden met die van de heersende cultuur aangaande gelijke sekserelaties, vrouwen en vrijheid van godsdienst.

Zelfgekozen levenseinde
De euthanasieregelgeving in Nederland wordt, afgezien van excessen die we breed in de media krijgen uitgemeten, als goed tot zeer goed ervaren door de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Wil desondanks D66 deze regelingen uitbreiding met het beruchte concept ‘voltooid leven’, dan valt daar wel een mouw aan te passen. Zozeer zelfs dat het CDA daar akkoord mee kan gaan (SGP zou ik niet weten). Eén woord: levenseindecoaches. Kan de huisarts zijn, maar liever niet, want die kan niet bovenop de persoonlijke situatie van de doodsverlanger zitten.

Hebben we nu alle grote actuele thema’s gehad die conflicterend zouden kunnen zijn tijdens de formatie? Nee, Defensie.
Mijn eerdere suggestie om de strijdkrachten van België, Luxemburg en Nederland in één leger te schuiven, waarbij elk van de drie landen zich specialiseren in de (onderdelen van de 4) legeronderdelen, laat ik hier achterwege.

Ja, misschien Defensie. Iedereen is het erover eens dat er meer geld moet komen.

Nog: Waterputten
Assimilatie versus re-integratie (aangeven met online beleidsplan dat zelfs GL assimilatie bedoelt)
linken!!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.wijthorbecke.nl/denktanks/postbus151-nl/kladje-en-concept-hoe-verder-na-15-maart-2015/