↑ Terug naar Denktanks

We~Key

email button 60px

Vooraf – We~Key onderhoudt sinds eind januari 2014 alhier een eigen blog.


De dubbelstrategie

Het op 4 september 2013 benoemde gemeenschappelijk streven van de denktanks, komt uit de We~Keygroep. Trekker Geert-Jan bracht het als We~Key-uitgangspunt naar voren, waarna de overige trekkers en ondersteuningsteam zich erachter konden scharen.

De mensen moeten hun dagelijkse proces en (in de) eigen omgeving zelf kunnen organiseren.

Concrete activiteiten hieruit:

  • We~Key wil beschrijven hoe bestuurlijke processen verlopen in de samenleving
  • Ze willen (hiermee) achterliggende gedachtengangen naar boven halen om de verschillende procesniveaus te begrijpen teneinde hierop in te grijpen of te kúnnen ingrijpen.

Jeugdig Kiesstelsel (JeuKS)

Ga direct naar de crowdfundpagina

Maar We~Key maakt zich ook hard voor een ander kiesstelsel, kortweg JeuKS genaamd. In Golfbeweging 1 kwam het JeuKS al ter sprake aan de hand van een YouTubefilmpje. Geen makkelijke materie. Op verzoek heeft groepslid Theo Lalleman de essentie nog eens op schrift gesteld.

De kern van het JeuKS-verhaal is dat we in de toekomst met het klimmen der jaren het recht verwerven om meer (stem)punten te verdelen tussen een aantal mensen die ons inziens over bestuurlijke capaciteiten beschikken en onze regering kunnen vormen.

Elke burger krijgt dus de bevoegdheden van een formateur c.q. teamcoach.

Die puntenverdeling is openbaar en dus transparant en het kiesgeheim komt hiermee te vervallen.

Elke 7 jaar krijg je 20 stemmen méér te verdelen. We beginnen op landelijk niveau op 15jarige leeftijd met 20 stemmen die we over tenminste drie kandidaten dienen te verdelen. Je mag niemand van de kandidaten meer dan de helft van je stemmen toekennen.  De stemzwaarte van het individu ontwikkelt zich dus alsvolgt:

 

  • Op je 22ste krijg je 40 punten te verdelen over minimaal 5 kandidaten
  • Op je 29e 60 punten over minimaal 7 kandidaten
  • Op je 36e 80 punten over minimaal 9 kandidaten
  • Op je 43e 100 punten over minimaal 11 kandidaten

De clausule dat je geen der kandidaten meer dan de helft van je stemmen mag toekennen, blijft van kracht. Op je 50e begin je weer af te bouwen. Iedere 7 jaar krijg je 20 stemmen minder te verdelen.

  • Vanaf je 50e: 80 punten
  • Je 57e : 60 punten
  • Je 64e : 40 punten
  • Je 71e: 20 punten

 Op je 77e ben je gepensioneerd als kiezer. Deze afbouw van het aantal stemmen hangt samen met het gegeven dat de kans groter is dat je zelf wordt gekozen op latere leeftijd. Dat je vanwege levenservaring en opgedane kennis wordt gevraagd om je kandidaat te stellen en je ervaring in te zetten voor de gemeenschap. Tot zover JeuKS voor landelijke verkiezingen.

Voor lokale verkiezingen mag je 7 jaar eerder beginnen, op je 8e dus en, hou je ook 7 jaar later op als kiezer.

JeuKS is ook in boekvorm gepubliceerd

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.wijthorbecke.nl/denktanks/we-key/