Over WijThorbecke

WijThorbecke is begin 2012 gestart als Platform Bestuurlijke Innovatie2.0 door Maarten Laros. Een filmpje uit die tijd van Besteman Film.

WijThorbecke, verandering komt in golven

WijThorbecke anno nu verzamelt en verbindt mooie maatschappelijke initiatieven.

Projecten vanuit de overheid, het bedrijfsleven, maar vooral van burgers.

Beide samenwerkende organisaties streven ernaar om uit te groeien tot een empowermentbeweging die burgers, ambtenaren, bestuurders en bedrijven met elkaar in verbinding brengt.

Heb je tips voor de website, eigen initiatieven of wil je anderszins contact? Wij werken graag met je samen! Neem contact op.

Het doel is een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin burgers, bedrijfsleven en overheid de handen ineenslaan om Nederland koploper te maken qua sociale cohesie, (sociale) innovatie en politieke participatie en samenwerking. WijThorbecke combineert ‘Wij’, de samenleving, met ‘Thorbecke’, onze politieke voorvader. Zie ook team.


Wellicht ten overvloede, en zie ook de copyright disclaimer linksonder, WijThorbecke kan slechts verantwoordelijkheid nemen voor artikelen die onder eigen naam of onder naam van de medewerkers worden geplaatst. Alle rechten van overige artikelen vallen toe aan betreffende auteur(s).

De media van WijThorbecke staan tot de schikking van alle veranderorganisaties die binnen de kaders van de Nederlandse Grondwet opereren of, bij buitenlandse teksten en artikelen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijven. Hebt u vragen hierover? Wij ontvangen ze graag.


Even terug in de tijd: wie was Thorbecke?

250px-Thorbecke

Johan Rudolph Thorbecke (geboren 14 januari 1798) wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie. Hij stond onder meer aan de wieg van de grondwet uit 1848. Door de invoering van deze grondwet kwamen er rechtstreekse verkiezingen en ministeriële verantwoordelijkheid, werden parlementaire rechten uitgebreid en werd de mogelijkheid van Kamerontbinding ingevoerd. Deze grondwet maakte van Nederland, na een proces van gewenning dat jaren duurde, een moderne staat. Thorbecke was minister van binnenlandse zaken in het eerste kabinet-Thorbecke tot het derde kabinet-Thorbecke, dat duurde van 4 januari 1871 tot en met 6 juni 1872, de dag waarop Thorbecke overleed.

Thorbecke was een gewone jongen van arme komaf. Toch was hij degene die in 1848 – samen met anderen – onze grondwet bedacht. Al bijna 165 jaar vormt het ‘huis van Thorbecke’ het fundament voor onze democratie.

En nu WijThorbecke: modern perspectief op betere politiek

De samenleving staat op een kantelpunt, waarbij we in dit tijdsgewricht een unieke kans hebben een transitie mee te maken. WijThorbecke vertrekt vanuit een verouderde, problematische situatie en kijkt vooruit naar wat de toekomst biedt ter verbetering en verduurzaming van onze leefwereld.

Ons politieke systeem is reeds 165 jaar oud, politieke partijen handelen op basis van achterhaalde ideologiën en bestuurlijk wordt er vooral verticaal en top-down gehandeld. Moeilijke maar noodzakelijke vraagstukken worden vooruitgeschoven of niet opgenomen in verkiezingsprogramma’s, terwijl er bestuurlijk vooral wordt gekeken naar de kortetermijnwinst.

Visie van WijThorbecke 2012

Burgers worden naast klant en financier ook opdrachtgever en partner van de overheid. De overheid wordt open en toegankelijk en bestuurt/faciliteert bottom-up in plaats van top-down. De maatschappij is toekomstbestendig, duurzaam en verantwoord. Op deze manier worden hedendaagse problemen aangepakt en opgelost, naar de eisen en mogelijkheden van vandaag en morgen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.wijthorbecke.nl/over-wijthorbecke/