Provincies are go!

Formeel blijft onze staatsinrichting nog wel een tijdje gehandhaafd. Zie ook dit WijThorbeckebericht over en met de heer Loek Hermans. Informeel echter verandert er na 1 januari 2015 méér dan onder andere hier op de site staat. Ga maar na wat betreft overheidsniveaus:

… het Rijk trekt zich terug en gemeenten krijgen die taken erbij. Het is niet alleen méér werk, maar ook nieuwe, dus moeilijke, materie voor gemeenteambtenaren. Alle hands aan dek dus. Na interne herschikking van taken zullen gemeenten kijken waar en hoe actieve burgers hen kunnen ondersteunen. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat aloude B&W- en raadsagendapunten als economische stimulering, ruimtelijke ordening en duurzaamheid minder prioriteit krijgen. Welnu, dat treft! Dat zijn taken waarvan het primaat bij de provincies ligt!

Hier, de zeven kerntaken van de twaalf Nederlandse provinciën (bron: ipo)

  1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
  2. Milieu, energie en klimaat
  3. Vitaal platteland
  4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
  5. Regionale economie
  6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
  7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

Met andere woorden: de provinciaal-ambtelijk regisseur op deze thema’s krijgt niet meer de (volle) aandacht van zijn/haar lokale collega’s. Kijk, en daar zit nieuwe ruimte voor samenwerkende burgerinitiatieven.

laatst-bewerkt

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.wijthorbecke.nl/provincies-are-go/