Testimonials

Frénk van der Linden:

‘Zoeken naar de consensus voor een echte verbetering’
‘We zijn voor de vijfde keer in tien jaar naar de stembus gegaan. Het overleg tussen werkgevers en werknemers, de SER, heeft al een jaar of zes, zeven geen echt zwaarwegend gedeeld advies opgeleverd. De vakbeweging versplintert in een PvdA- en SP-deel. En er zijn enorme schommelingen in het aantal stemmen dat partijen bij verkiezingen krijgen. Ons democratische stelsel kraakt en piept. Naar mijn idee wordt het dan ook tijd voor een integrale herziening van de manier waarop we dit land hebben georganiseerd. Hierover heb ik op verschillende momenten iets gezegd, bijvoorbeeld in De Wereld Draait Door. Maarten Laros herkende zich erin. Hij was al bezig met een initiatief dat zo’n verandering zou moeten stimuleren en vroeg of ik daarover mee wilde denken. Dat doe ik graag.
In Nederland bestaan allerlei lokale en losstaande initiatieven: een nieuwe partij hier, een denkgroepje daar. Maar er was nog niet zoiets als WijThorbecke, een platform dat zoekt naar de wortel van de problematiek en dat probeert consensus te creëren voor een echte verbetering. Om iets te veranderen aan een systeem dat al zo lang scheef is gegroeid, moet je over uithoudingsvermogen beschikken. Zo’n proces vereist moed, passie en een lange adem. Als we met z’n allen die power kunnen opbrengen, dan komen we er. Daar ben ik van overtuigd.
Politiek heeft mijn hart. Ik schrijf nu zo’n 35 jaar over Den Haag, meestal in de vorm van interviews. Door het stellen van vragen probeer ik bij te dragen aan het formuleren van antwoorden. Zo zie ik ook mijn inbreng als dagvoorzitter op 12-12-12.’

Frénk van der Linden (53), freelance journalist, werkt voor onder meer de NTR-radio (Kunststof), NCRV-televisie (Altijd Wat), VARA (losse tv-programma’s) en de Volkskrant. Hij publiceerde sinds eind jaren zeventig talloze interviews, reportages, documentaires en een roman. Frénk ontving de Prijs voor de Nederlandse Dagbladjournalistiek voor vraaggesprekken in NRC Handelsblad. Ook leidt Van der Linden regelmatig debatten en congressen en geeft hij masterclasses interviewtechniek. www.frenkvanderlinden.nl

Koos van Silfhout:

Definitie van waanzin: dezelfde dingen doen en andere resultaten verwachten

‘Vanuit de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiestaat houd ik mij bezig met het ontwikkelen van een Civil Society. Daarin wordt gestreefd naar een vergroting van maatschappelijk zelfbestuur ten koste van de politiek. Het dient tevens te leiden naar versterking van de gemeenschapszin en tolerantie en commerciële invloeden te beperken.
Wat ik bemerk, is dat de kloof tussen politiek en burgers sterk is toegenomen. Naar mijn mening moet de overheid op een heel andere manier met zijn burgers omgaan. Maar veranderingen worden bemoeilijkt doordat het systeem zichzelf in stand houdt. Het hebben van een baan in de Tweede Kamer wordt belangrijker gevonden dan de ideologie. En de Eerste Kamer moet beslissen over het al of niet aannemen van wetten die wijzigingen in het stelsel mogelijk maken.
Op lokaal niveau worden burgers gekozen in een besluitvormende en controlerende raad. Daarin hebben goed bedoelende plaatselijke mensen zitting, waarbij de competenties om een groot bedrijf in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen sturen, veelal ontbreken. Aan de andere kant bezitten burgers veel kennis waar we beter gebruik van kunnen maken.
Volgens mij moeten we naar een ander bestel. En laten we nu eerst eens bespreken wát er dient te gebeuren om problemen op te lossen, voordat we praten over wat we ervoor moeten betalen. Daarbij geldt dat het niet wijs is om dezelfde dingen te blijven doen en andere resultaten te verwachten.
Er moet eigenlijk een soort burgerbeweging op gang komen. En ik hoor veel mensen die dat ook vinden. Het initiatief WijThorbecke lijkt bij die gedachte aan te sluiten.’

Koos van Silfhout studeerde bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is bestuurder bij Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en directeur bij Servito BV. Voorheen voorzitter van de raad van bestuur bij Attent wwz, een lokaal werkende AWBZ instelling. Verder bestuursfuncties en commissariaten bij diverse zorg- en welzijnsinstellingen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.wijthorbecke.nl/testimonials/